Digitaalinen viestintä


Digitaalisen viestinnän näyttötutkinnon vaatimukset

Osaa asentaa sisäiseen ja ulkoiseen viestintään tarvittavia tietoverkko-ohjelmistoja. Tuntee tietoturvaan liittyvät seikat ja osaa suojata, tehdä varmistukset ja palauttaa tiedot. Osaa suunnitella ja toteuttaa tietokantoja kyselykieleltä apuna käyttäen. Vuorovaikutteisen www-sivuston rakentaminen on tuttua asiaa. Osaa työskennellä projekteissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Osaa toteuttaa oman tuotteen myynnin ja markkinoinnin. Laatia pienimuotoisia painotuotteita, online-dokumentteja ja -oppaita. Suunnitella ja toteuttaa visuaalisesti multimediaesityksen. Tuntee myös oman alan yrittäjänä toimimisen pääperiaatteet.

Näyttöä varten alle linkitetty papereiden mukaan kohdat 1-7. Lisää materiaalia löytyy sivussa olevista linkeistä.

Osa 1     Osa 2     Osa 3     Osa 4     Osa 5     Osa 6     Osa 7

Sivuillani on vierailtu: kertaa
Sivuja on ladattu: kertaa

©ELakso 2010