Liiketoiminta


Liiketoiminnan näyttötutkimuksen vaatimukset

Tuntee liiketoiminnan periaatteet, oman toimialan ja sen painopistealueet. Osaa kehittää omaa yritysideaa ja toteuttaa yhdessä asiantuntijoiden kanssa alustavan liiketoimintasuunnitelman. Tuntee taloushallinnon perusteet ja liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön.

©ELakso 2010